Sfeerbeeld

Parkinson


Is er bij u de ziekte van Parkinson vastgesteld en heeft u hiervoor behandeling nodig, dan kunt u terecht bij ons behandelcentrum. Wij hebben de specialisatie in huis voor het behandelen van cliënten met de ziekte van Parkinson. Diverse onderzoeken naar de oorzaak van de ziekte van Parkinson zijn gedaan, maar een duidelijke oorzaak is nog niet gevonden. Waarschijnlijk zijn er meerdere oorzaken die samen verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van de ziekte van Parkinson.

Bekend is wel dat een groot deel van de problemen veroorzaakt wordt door een tekort aan de chemische stof 'dopamine' in de hersenen. Dit tekort ontstaat door het afsterven van dopamineproducerende zenuwcellen in een bepaald gebied van de hersenen: de zwarte kernen (substantia nigra). Waarom de hersencellen in de zwarte kernen afsterven is nog niet precies bekend. Elementen die hierbij mogelijk een rol bij kunnen spelen zijn onder andere: achteruitgang van de werking van de hersenen met toenemende leeftijd, een stoornis in de eiwitstofwisseling en omgevingsfactoren, zoals aanraking met giftige stoffen.

De diagnose van de ziekte van Parkinson kan tijdens het leven niet met 100% zekerheid gesteld worden. De diagnose wordt gesteld door een neuroloog op basis van de uiterlijke verschijnselen bij onderzoek in de spreekkamer. Er kan nader onderzoek worden gedaan om andere oorzaken uit te sluiten met bijvoorbeeld een hersenscan. De diagnose wordt bevestigd door een goede reactie op het antiparkinson medicijn levodopa. Ziekten met deels vergelijkbare symptomen (atypische parkinsonismen), reageren minder goed op de medicijnen.

Behandeling
Als gevolg van de ziekte van Parkinson of parkinsonismen kunnen problemen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorbeelden zijn moeite met lopen, aankleden, spreken of eten. Door deze verscheidenheid aan problemen zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling. De betrokkenheid van iedere zorgverlener is afhankelijk van de problemen die de patiënt ervaart.

Vanwege de grote verscheidenheid aan mogelijke problemen is het van belang dat de zorgverleners specifiek deskundig zijn. Daarnaast is het van belang dat de behandeling goed wordt afgestemd, wanneer de patiënt wordt behandeld door meerdere zorgverleners.

Behandeling door een ParkinsonNet zorgverlener
De zorgverleners die aangesloten zijn bij het ParkinsonNet, zijn speciaal geschoold in het behandelen van Parkinsonpatiënten en patiënten met parkinsonismen. De ParkinsonNet zorgverleners werken onderling nauw samen en werken ook samen met bijvoorbeeld parkinsonverpleegkundigen en neurologen in de regio. Zodoende zijn de behandelingen deskundig en zo optimaal mogelijk op elkaar afgestemd. ParkinsonNet zorgverleners werken goed verspreid over een regio en moeten ook in staat zijn om patiënten aan huis te behandelen. Zo kunnen patiënten aan huis of dichtbij huis een goede behandeling krijgen.

Aan het ParkinsonNetwerk Doetinchem wordt deelgenomen door de neurologen van het Slingeland Ziekenhuis, 2 Parkinsonverpleegkundigen, 5 fysiotherapeuten, 3 ergotherapeuten en 4 logopedisten. Daarvan zijn 2 fysiotherapeuten, 2 ergotherapeuten, 1 logopedist en 1 diëtist van Azora, allen bereikbaar onder 0315-338260.

Uw behandelend therapeuten die aangesloten zijn bij ParkinsonNet binnen het Azora Advies- en behandelcentrum zijn:

Liesbeth van Uchelen en Willem Duenk: fysiotherapeuten

Manuela Dieker en Maud Koopmans: ergotherapeuten

Erica Jacobs: logopedist

Moniek Vroon: diëtist

Voor meer informatie over ParkinsonNet kunt u ook terecht op: www.parkinsonnet.nl


Ik wil graag meer informatie ontvangen

Ik wil graag meer informatie ontvangen

Velden met een * zijn verplicht