Ribanna Knuivers


Wat doe je bij Azora

Ik ben ouderenpsycholoog binnen het Advies en Behandelcentrum van Azora en werkzaam op locatie Antonia. Ik werk daar op de afdelingen Beekweg en Stadspark (psychogeriatrie) en de multiculturele unit (psychogeriatrie en somatiek).
Daarnaast werk ik op Schavenweide (psychogeriatrie en somatiek), een locatie van Markenheem, en op dr. Jenny (Korsakov), een locatie van Careaz. Zowel Markenheem als Careaz zijn locaties waar we als ABC team zijn gedetacheerd.
Tot slot verzorg ik als ouderenpsycholoog, samen met mijn collega's, de zogenoemde ABC scholingen, een methodiek gericht.

Hoe lang werk je er al?

Ik ben in september 2009 begonnen met werken bij Azora, nu dus 9 jaar.

Wat zijn mijn specialisaties?

Ik ben ouderenpsycholoog, daarbinnen richt ik mij met name op de psychogeriatrie.

Wat je vind van het werken in ons ABC-team

Het 'samen': client, vrijwilliger, familie, zorgteam, teammanager, behandelaar, specialist ouderengeneeskunde. We hebben elkaar nodig om de kwaliteit van leven van de betreffende client zo optimaal mogelijk te maken.
Dagelijks mag ik dit 'samen' ervaren: je spreekt met de client, je spreekt met diens familie, het zorgteam, een betrokken (mede) behandelaar, de specialist ouderengeneeskunde en allemaal streven we eenzelfde doel na.


Nieuws
Geriatriefysiotherapie

Supertrots zijn we op onze collega Marjolein Wondergem!
Zij behaalde afgelopen vrijdag haar Master Geriatrie Fysiotherapie!

Wat kan een Geriatriefysiotherapeut voor u betekenen?

Lees meer
Nieuws
​Vanaf maandag 11 mei is onze eerstelijns fysiotherapiepraktijk in het Antonia weer geopend!

Wij zijn blij met de versoepeling van de richtlijnen van het RIVM, echter wij gaan voor veiligheid en kwaliteit. We starten met het behandelen van cliënten in de praktijk die een urgente zorgvraag hebben en/of waarbij we verwachten dat uitstellen van de behandeling zal leiden tot een onomkeerbare achteruitgang. Met de cliënten die al in behandeling waren, nemen we contact op en bekijken we samen hoe we de vervolgbehandelingen geven. Continueren op afstand of weer in de praktijk. We hopen dat we binnen afzienbare tijd verder kunnen opschalen en dat we iedereen weer kunnen ontvangen.

Lees meer
Nieuws
Revalidatie van Corona patienten

Een aantal collega's fysiotherapie hebben de scholing: revalidatie van Corona patiënten in de eerste lijn gevolgd via Chronisch ZorgNet. Dus heeft u behandeling nodig na Corona, dan kunt u zich aanmelden bij onze praktijk.

Lees meer