Ribanna Knuivers


Wat doe je bij Azora

Ik ben ouderenpsycholoog binnen het Advies en Behandelcentrum van Azora en werkzaam op locatie Antonia. Ik werk daar op de afdelingen Beekweg en Stadspark (psychogeriatrie) en de multiculturele unit (psychogeriatrie en somatiek).
Daarnaast werk ik op Schavenweide (psychogeriatrie en somatiek), een locatie van Markenheem, en op dr. Jenny (Korsakov), een locatie van Careaz. Zowel Markenheem als Careaz zijn locaties waar we als ABC team zijn gedetacheerd.
Tot slot verzorg ik als ouderenpsycholoog, samen met mijn collega's, de zogenoemde ABC scholingen, een methodiek gericht.

Hoe lang werk je er al?

Ik ben in september 2009 begonnen met werken bij Azora, nu dus 9 jaar.

Wat zijn mijn specialisaties?

Ik ben ouderenpsycholoog, daarbinnen richt ik mij met name op de psychogeriatrie.

Wat je vind van het werken in ons ABC-team

Het 'samen': client, vrijwilliger, familie, zorgteam, teammanager, behandelaar, specialist ouderengeneeskunde. We hebben elkaar nodig om de kwaliteit van leven van de betreffende client zo optimaal mogelijk te maken.
Dagelijks mag ik dit 'samen' ervaren: je spreekt met de client, je spreekt met diens familie, het zorgteam, een betrokken (mede) behandelaar, de specialist ouderengeneeskunde en allemaal streven we eenzelfde doel na.


Nieuws
Het Azora Advies- en behandelcentrum was goed vertegenwoordigd op de Be(leef) & Beweegfair in Ulft.

Vanuit het behandelteam waren we goed vertegenwoordigd met diëtisten, ergotherapeuten en fysiotherapeuten!
Het was een goed bezochte middag. En zo hebben we aan veel bezoekers kunnen vertellen en laten zien wat we allemaal te bieden hebben om zo fit mogelijk te worden en blijven!

Lees meer
Nieuws
Eva Puntman, collega diëtist, neemt afscheid

Eva Puntman, diëtiste, het advies- en behandelteam Azora verlaten. Omdat Eva niet meer in de achterhoek woont en de reisafstand te groot is geworden heeft ze gekozen voor een baan dichterbij huis bij De Twentse Zorgcentra. Voor Azora enorm jammer, want wij verliezen naast een superleuke gezellige collega ook een dijk van een vakvrouw.

Lees meer
Nieuws
Symposium CVA in perspectief

Recent zijn een aantal therapeuten van de CVA revalidatieafdeling van Antonia naar het symposium “CVA in perspectief” geweest. Dit symposium wordt jaarlijks georganiseerd door Kennisnetwerk CVA Nederland.

Lees meer