Sfeerbeeld

Psychologie Terborg


De ouderenpsychologen van Azora

Verhuizen naar een verpleeg- of verzorgingshuis, verlies van dierbaren, geconfronteerd worden met ernstige beperkingen door een beroerte of dementie, het zijn allemaal voorbeelden van problemen waar de ouder wordende mens mee te maken kan krijgen.

Onze psychologen hebben kennis van uiteenlopende psychische ziektebeelden en zijn gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van ouderen met psychische problematiek. Ze ondersteunen ook zorgteams en mantelzorgers/familieleden in het omgaan met onbegrepen gedrag en het creëren van een woonklimaat waarin bewoners/cliënten zich prettig voelen.

De werkzaamheden van de psycholoog

Diagnostiek

Diagnostiek is een middel om beter zicht te krijgen op wat er precies met iemand aan de hand is. De psycholoog kan in kaart brengen wat er cognitief veranderd is door een beroerte of door dementie middels het verrichten van een neuropsychologisch onderzoek. Ook als het gedrag van iemand verandert kan de psycholoog erbij betrokken worden. Mogelijk is er sprake van een depressie of een gedragsverandering ten gevolge van een hersen­aandoening. Gedegen diagnostiek is nodig om vervolgens de juiste behandeling te kunnen inzetten.

Behandeling/begeleiding

Behandeling/begeleiding is erop gericht psychische problemen te verminderen, te voorkomen of te doen verdwijnen. De psycholoog kan een cliënt en/of diens mantelzorger(s) informatie geven en helpen zo goed mogelijk met problemen en beperkingen om te gaan.

Bij de behandeling van angst en depressiviteit wordt o.a. gebruik gemaakt van oplossingsgerichte gespreksvoering, cognitieve therapie en mindfulness. Er zijn zeer korte lijnen met de specialist ouderengeneeskunde wanneer ondersteuning met medicatie nodig is.

Iemand die een ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt en daar nog steeds last van heeft, bijvoorbeeld in de vorm van nachtmerries of herbelevingen, kan een EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)-behandeling krijgen. Deze behandeling is er op gericht de herinnering aan gebeurtenis te “herschrijven”, waardoor niet de herinnering verdwijnt, maar wel de emotionele lading vermindert.

De psycholoog leidt gespreksgroepen, waarin informatie over ziektebeelden (zoals cva of dementie) wordt gegeven en cliënten en/of mantelzorgers/familieleden ervaringen met lotgenoten uit kunnen wisselen.

Observatie en advies bij gedragsproblemen

We spreken tegenwoordig van “onbegrepen gedrag” in plaats van “gedragsproblemen”.

De psycholoog kan, met behulp van de ABC-methode, helpen de oorzaken van het gedrag te achterhalen, zodat het gedrag beter begrepen wordt en een optimale benadering kan worden gevonden. Communicatieproblemen zijn vaak de oorzaak van probleemgedrag bij dementie. In dat geval kan VIO (Video Interventie Ouderen) worden ingezet. Middels video-opnames, die samen met de hulpverlener(s) en/of mantelzorger(s) worden bekeken, wordt snel helder wat de cliënt nog kan en wat we kunnen doen om de communicatie op die vermogens af te stemmen.

Scholing en voorlichting

Voor zorgverleners en mantelzorgers/familieleden kunnen de psychologen scholingen verzorgen over onderwerpen als (het herkennen van en omgaan met) depressiviteit en angst, verschillende vormen van dementie, delier en onbegrepen gedrag, zoals agitatie en agressie, weerstand bij de zorg, achterdocht, dwaalgedrag, claimgedrag, apathie en ontremming.

Contact

Voor het raadplegen van een psycholoog van Azora kunt u mailen naar

psychologie@azora.nl

 • Marian Biezeman
  • Psycholoog
 • Mirjam van Roekel
  • Psycholoog
 • Annemieke Schreur
  • Psycholoog
 • Maike Alberts
  • Psycholoog
 • Sandy Wetzels
  • Psycholoog
 • Tuija Uytdewilligen
  • Psycholoog
 • Sietske Mandersloot
  • Psycholoog
 • Liset Janssen
  • Psycholoog
 • Mirjam Luimes
  • Psycholoog

Psychologie

Ik wil graag meer informatie ontvangen

Ik wil graag meer informatie ontvangen

Velden met een * zijn verplicht

U kunt bij dit specialisme voor de volgende diensten terecht

Deze voorzieningen zijn aanwezig

 • Rolstoeltoegankelijk
 • Wachtruimte
 • Toilet