Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Osteoporose

Osteoporose

Wat is osteoperose?

Osteoporose is een chronische aandoening van het skelet, waarbij de botsterkte afneemt. Bij osteoporose is er sprake van minder botmassa en een veranderde structuur van het bot. Dit wordt veelal vastgesteld door middel van een DEXA scan. De arts vraagt deze scan aan als iemand een verhoogd risico heeft op osteoporose of naar aanleiding van een fractuur. De behandeling van osteoporose bestaat uit meerdere onderdelen: medicatie, voeding en beweging. De medicatie schrijft de arts voor en dit kan eventueel worden aangevuld met vitamine D3 en calcium. Voor de voeding kunnen artsen adviezen geven of wordt er verwezen naar een diëtiste. Voor het bewegen bij osteoporose kan doorverwezen worden naar de fysiotherapeut.

Fysiotherapie bij osteoperose

Het voornaamste doel is het voorkomen van vallen en daarbij komende fracturen. De fysiotherapeut zal tijdens de therapiesessies aandacht besteden aan het verkleinen aan val- en fractuurrisico. Hierbij kijkt de therapeut naar de stabiliteit, houding, spierkracht en eventuele angst om te vallen. Ook wordt er gekeken naar de leefomgeving en worden er adviezen op het gebied van leefstijl gegeven. De therapeut traint samen met de patiënt op locatie, maar geeft ook oefeningen voor thuis die de botten op een juiste en veilige manier belasten.
Onze therapeuten zijn geschoold bij het Chronisch ZorgNet om deze patiëntengroep optimaal te kunnen begeleiden.
https://www.chronischzorgnet.n...

Ergotherapie bij osteoperose

Het voornaamste doel is het voorkomen van vallen. Valpreventie vraagt een multidisciplinaire aanpak. Daarom zal ook een ergotherapeut in gesprek met u gaan en een valrisicoanalyse maken. In het intakegesprek wordt dieper ingegaan op de risicofactoren en kan er een woningcheck worden afgenomen.

De ergotherapeut kan ondersteunen in de bewustwording van de risico’s, het aanleren van dagelijkse activiteiten op een andere manier en het adviseren van hulpmiddelen. De adviezen zullen gericht zijn op het veilig(er) maken van uw huis en omgeving.

Kijk voor meer informatie waar ergotherapie bij kan helpen hier.

Diëtetiek bij osteoperose

Levend bot is geen statisch geheel: botcellen zijn continu bezig om herstellingen uit te voeren. Daarvoor wordt voortdurend bot afgebroken en nieuw aangemaakt. Bij botontkalking is de afbraak van bot groter dan de aanmaak. Zo wordt het bot steeds minder sterk. Met voeding kan de botafbraak geremd worden. Een voeding met voldoende calcium en vitamine D is hierbij van belang.

Botten zijn opgebouwd uit calcium. Als de botdichtheid verminderd is, is het dus belangrijk om meer calcium met de voeding binnen te krijgen. Ook de inname van vitamine D3 is belangrijk, om de calcium goed op te kunnen nemen. Naast de medicatie waarmee u extra calcium en vitamine D binnen krijgt, is het ook goed om te kijken naar de voedingssamenstelling.

Zo worden er praktische adviezen over het aantal glazen zuivel per dag gegeven, worden producten waar van nature vitamine D in zit doorgenomen en als u producten met veel calcium en vitamine D niet lust, wordt er na een alternatief gezocht.